Dedikeret Nysgerrig Kompetent (2)

iDialog drives af Agnete Neidel

Gennem over 20 år har jeg  arbejdet i og sammen med en lang række organisationer om at udvikle socialområdet. Det har givet et unikt indblik i, hvad der skal til for at skabe social forandring. Jeg er i stigende grad blevet opmærksom på,  hvor meget vi har brug for den viden, som mennesker med egne erfaringer har. 

Derfor engagerer jeg mig i processer, organisering og strategiudvikling, som gør erfaringseksperter til centrale partnere i at udvikle bedre løsninger, som understøtter deltagelse og handlekraft.

Jeg er ph.d. i recoveryorienteret socialt arbejde, har en kandidat i sociologi og pædagogik og har en 2-årig uddannelse i Åben Dialog. Jeg er en erfaren, nærværende og opfindsom procesfacilitator med fokus på dialog på tværs af perspektiver.

Tidligere arbejdspladser tæller bl.a. Socialt Udviklingscenter SUS, Det Sociale Netværk, Socialstyrelsen og Videnscenter for Socialpsykiatri. Derudover er jeg medstifter af foreningen ‘MED’, der arbejder for at mennesker med levede erfaringer altid er med i samtalen om velfærdssamfundets udvikling. Helt fra problemformulering til løsning.

"Agnete er rutineret og nytænkende, når det kommer til procesdesign og facilitering af brugerprocesser. Hun har fra start til slut været nysgerrig og lyttende over for den tradition og de erfaringer, hun trådte ind i – samtidig med at hun har udfordret os og givet os konkrete nye værktøjer til at understøtte mennesker med handicaps deltagelse i alt fra vidensproduktion til idéudvikling”.
Videnscenter om handicap
”Vores samarbejde med Agnete har båret præg af hendes insisteren på at tage afsæt i brugerperspektivet. Med nænsom, faglig nysgerrighed har det lagt en naturlig grundsten for vores arbejde, hvor vi aldrig er i tvivl om at brugerstemmen ikke må glemmes i udviklingsopgaver og forandringsprocesser. Det er fantastisk at have et fælles afsæt for vores arbejde, baseret på brugernes stemmer.  Vi kan referere tilbage til den viden, der blev skabt i processen og måle på om vi gør det, borgerne har haft af ønsker til hvad vi skal samarbejde om.”
Aalborg AKTIV
Aalborg Kommune
"Vi har haft et godt konstruktivt samarbejde med Agnete om inddragelse af unges levende erfaringer i et projekt om anbragte unge. Agnete arbejdede kompetent og professionelt med de unge som erfaringseksperter, og formåede at skabe et fortroligt og inkluderende rum. Hun er desuden engageret og nem at arbejde sammen med og har en stor værktøjskasse i forhold til at facilitetere processer med mange aktører".
Børnerådet