cases (2)

Eksempler

RFI ønsker at opbygge et tæt samarbejde med en gruppe unge, som kan bidrage til nytænkning af uddannelsesområdet. iDialog bidrager til at designe og gennemføre workshops med de unge og opbygge et samarbejde hvor de unge indgår som partnere i social innovation.

VELUXFONDEN ønsker at supplere deres faglige bedømmelser af projektansøgninger med bedømmelser fra erfaringseksperter. iDialog faciliterer workshops, hvor en gruppe med levet erfaring med psykisk mistrivsel bidrager til formulering af fondens opslag og til vurdering af indsendte projektideer.

Hvordan omsætter vi vores strategi om at løfte børns stemmer til praksis? Det spørgsmål er afsæt for et længerevarende samarbejde med et team af medarbejdere og ledelse. Arbejdet spænder over sparring på strategiudvikling og udvikling af konkrete formater for involvering af børn og unge i udvikling og politik.

Samarbejde om at understøtte en gruppe unge, der har oplevet hjemløshed, i i at organisere sig og skabe deres egen platform for at kæmpe for social forandring. Sammen med de unge har vi fokus på selvorganisering og på at formulere gruppens mål og midler. Arbejdet er inspireret af tankerne bag community organizing.

Sammen med Peerpartnerskabet har iDialog arbejdet for at sætte fokus på veje til deltagelse når livet blandt andet rummer kontakt til psykiatri eller socialpsykiatri. Vi har afholdt webinar sammen med erfaringseksperter og en lokal temadag i Fredericia, hvor en gruppe erfaringseksperter i fællesskab satte rammen om en proces for brugere, professionelle og frivillige.

I samarbejde med bl.a. Bikubenfonden arbejder Aarhus Kommune for at nytænke rammerne for at hjælpe de mest udsatte af de unge, der står i hjemløshed. Unge hvis liv kan være præget af kaos, rusmidler og mistillid. Fokus er på at skabe faglig refleksion og finde veje til at udvikle indsatsen i fællesskab med de unge, de gerne vil gøre en forskel for.

Temadag for de ansatte i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, med fokus på involvering og dialog med deres medlemmer og brugere. Efter en indledende teoretisk ramme arbejdede medarbejderne i deres teams med at formulere udkast til konkrete initiativer, som kunne styrke deres demokratiske praksis og dialogen med erfaringseksperter i og omkring organisationen.

Sparringsforløb med medarbejdere om at designe og tilrettelægge en samarbejdsproces med erfaringseksperter, om at udvikle stærkere veje til arbejdsmarkedet for voksne med ADHD-diagnoser. iDialogs opgave var at hjælpe  med at designe processen i tæt samarbejde med en medarbejder, som samtidig blev klædt på til at gennemføre den.