det kan vi sammen

Ydelser

Radikal borgerinvolvering i social innovation

Når der skal tænkes helt nyt, giver det et stærkt fundament hvis det gøres sammen med dem, der kender problemerne indefra. Design og facilitering af processer, hvor erfaringseksperters viden har en central placering helt fra problemformulering til løsning. 

Fra høring til reel indflydelse 

Hvordan undgår man, at et råd bliver reduceret til ‘høringsorgan’ og at borgerdeltagelse i udvalg mv. bliver ved de gode intentioner? iDialog tilbyder sparring og procesfacilitering til forvaltninger, som styrker de demokratiske rammer for indflydelse, så flere får en stemme i den lokale politikudvikling. 

Stå sammen, vær mange, gør en forskel

Sparring, inspiration og procesfacilitering til brugerorganisationer og græsrodsbevægelser, med inspiration fra blandt andet Community Organizing – en tilgang til at skabe social forandring, som bl.a. er kendt fra de amerikanske borgerrettighedsbevægelser. 

Træn lyttemusklerne

Inspirationsoplæg, workshops og forløb, der styrker organisationens kapacitet og medarbejdernes kompetencer til at udvikle sammen med, frem for på vegne af deres målgruppe.

Udvikling og evaluering – også sammen med dem, der føles svære at nå. 

Tilrettelæggelse og facilitering af processer, hvor erfaringseksperter får en reel og konstruktiv plads i udviklingen af tilbud, så de gør en forskel og giver mening for alle – brugere, medarbejdere, ledere og evt. beslutningstagere.

Erfaringsekspertise i fondes strategi- og uddelingsarbejde. 

iDialog samarbejder med fonde om hvordan de mennesker, de gerne vil gøre en forskel for, kan involveres aktivt fondens strategi-, videns- og uddelingsprocesser.